Eindhoven Mondiaal

Platform voor Eindhovense groepen op het gebied van mondiale bewustwording

13 juni: Vredestalentenjacht

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 13/06/2022
13:00 - 15:00

Locatie
Parktheater


Europa en de wereldvrede? Doe mee met de Vredestalentenjacht!

Over dit evenement

Europa en de wereldvrede? Doe mee met de Vredestalentenjacht!Aanleiding. Hebben Europa en Vrede nog toekomst? Vredestalentenjacht! Op jacht naar vrede!’

Maandag 9 mei was de dag van Europa. Door de vreselijke oorlog in de Oekraïne wint het begrip vrede aan aandacht. De vrededuif ontmoet ijzige tijden. Nu maar hopen dat hij goed in vet en veren zit. En ondanks dat behendig wenden kan. Hetzelfde geldt voor het samenwerken tussen landen in de Europese Unie. De Europese Unie is ooit begonnen met de zogenaamde Schuman rede. Die spreekt rede spreekt over de wereldvrede waaraan Europa een bijdrage zou kunnen leveren.

Onze uitnodiging, ‘Vredestalentenjacht!

Hoe brengen we de ideeën over de toekomst van Europa en de wereldvrede dichterbij. En hoe zouden we deze ideeën kunnen vormgeven? Wij nodigen alle burgers van Eindhoven e.o. uit om dat op een creatieve manier te doen.

Met de titel ‘Vredestalentenjacht! Op jacht naar vrede!’ willen we de Eindhovense burgers uitdagen zich in een continu proces vanaf 9 mei (Dag van Europa) tot en met 25 september aanstaande (Peace in the Park event) via muziek, zang, dans, redevoering, geschrift, theater, schilderij, tekening, etc. over dit onderwerp te uiten en het eindresultaat te presenteren tijdens het Peace in the Park event op 25 september 2022.

De organisatie bestaat uit mensen van Platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven (kortweg LEV), Europa Direct en de politieke partij Volt in samenwerking met de Stichting Vredesburo Eindhoven en Parktheater Eindhoven. De organisatie houdt gedurende de gehele zomer middels nieuwsbrieven en via de pers iedereen op de hoogte.

Start op 8 mei jl.

De dag voorafgaand aan de dag van Europa (9 mei jl.) hebben we een start gemaakt met deze ‘Vredestalentenjacht! Samen met vertegenwoordigers van het vredesplatform LEV en vele andere burgers en met fantastische, inspirerende intermezzo’s door de stadsdichter van Eindhoven, Iris Penning samen met de celliste Mirthe de Jonge. Inmiddels beginnen enkele ideeën al vorm te krijgen, zoals een toneelstuk, schilderijen maken met scholieren over het thema Europa en de wereldvrede.

We zijn erg benieuwd naar uw ideeën en initiatieven. Iedereen kan meedoen, individueel of in groepsverband.

Voortgang van de Vredestalentenjacht.

We zijn erg benieuwd naar uw ideeën en helpen u graag verder. Dat willen we doen tijdens drie middagen, namelijk: 13 juni, 13 juli, 5 september telkens vanaf 13:00 uur in het Parktheater. Wat gaan we dan doen? Aan elkaar presenteren van elkaars initiatieven. En ondersteuning per idee/ initiatief. Dat organisatorisch zijn maar natuurlijk ook creatief en qua vormgeving. We zullen zorgen voor professionele ondersteuning zodat we gezamenlijk een mooie presentatie kunnen geven.

Aanmelden

Heeft u 1 of meer ideeen om mee te doen met deze ‘Vredestalentenjacht! of vragen laat het ons weten.

Kees Minderhoud k.minderhoud@upcmail.nl

Jos Hazebroek jcmhazebroek@outlook.com

Jacques Giesbertz Jacques.Giesbertz@edic-eindhoven.nl

Aanmelden kan via eventbrite.

De achtergrond

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de voorloper van de EU, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), werd opgericht. Geïnspireerd door de toespraak van Robert Schuman in 1950 waarin hij, als minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk samen met Jean Monet (adviseur en kabinetchef) in 1950 het Schumanplan lanceerde dat een Frans-Duitse verzoening beoogde en uiteindelijk leidde tot de oprichting van de EGKS. En hiermee ook de kans op een oorlog tussen deze landen te verkleinen en liever nog voorkomen. Hij wordt nu nog altijd gezien als een van de stichters van de Europese Unie.

De belangrijkste doelstelling van het Schumanplan was een proces op gang te brengen ter ondersteuning van het streven naar wereldvrede. Volgens Schuman “kan de wereldvrede niet worden gewaarborgd zonder creatieve inspanningen die in verhouding staan tot de gevaren die haar bedreigen. De bijdrage die een georganiseerd en levend Europa aan de beschaving kan leveren, is onontbeerlijk voor het behoud van vreedzame betrekkingen.” Zeker in de huidige tijd hebben deze woorden niet aan betekenis ingeboet. De vraag is opportuun waar Europa nu staat en op welke wijze ze daadwerkelijk een positieve bijdrage kan leveren aan het bereiken van wereldvrede? Voldoende draagvlak onder de bevolking is hiervoor essentieel.

Datum Eerste bijeenkomst maandagmiddag 13 juni

Tijd Start 13:00 uur

Locatie Parktheater Eindhoven

Eindhoven Mondiaal © 2015 Ad Camp Frontier Theme