Eindhoven Mondiaal

Platform voor Eindhovense groepen op het gebied van mondiale bewustwording

Eindhovense Groepen

Wie deelnemen wil in de activiteitenagenda, kan hier een beschrijving in laten zetten van de organisatie. De beschrijving mag maximaal honderd woorden bevatten plus een foto en eventueel een link naar de eigen website.


4bomen

In het plantsoen aan de Paradijslaan staan sinds 16 september 2008 vier Hongaarse eiken. De bomen zijn geplant om vier Wit-Russen te herdenken. Deze vier Wit-Russische mannen zijn in 1999 en 2000 gekidnapt en vrijwel zeker vermoord in opdracht van de regering van Wit-Rusland. Er is nog steeds geen officieel onderzoek gedaan naar de verdwijningen.

De bomen staan in Eindhoven vanwege de stedenband tussen Eindhoven en Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, die er tot een paar jaar geleden was. De bomen zijn geschonken door de gemeente Eindhoven, Amnesty International en FNV. Bij de bomen staat een gedenksteen met het gedicht “vier bomen voor wit-rusland” van Leo Mesman.

Vierbomen.nl organiseert sinds 2008 elk jaar op 16 september een herdenking bij de vier bomen. Voor de families is dit een belangrijke plek geworden.

Vierbomen.nl is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, We Remember en Mission-to-Minsk.

Meer informatie over de herdenkingen, de verdwenen mannen en Wit-Rusland is te vinden op www.vierbomen.nl


amnestyAmnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen leden, sympathisanten en activisten in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Amnesty International werkt voor mensenrechten, die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Zo’n 255.000 mensen in Nederland zijn lid van de organisatie. De Eindhovense afdeling bestaat al meer dan 25 jaar en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Wij hebben ongeveer 20 actieve leden, zowel jonge leden als wat oudere leden. Voor meer info: http://www.eindhoven.amnesty.nl/


books4lifeBooks 4 Life Eindhoven

Books 4 Life is een keten boekenwinkels die gedoneerde boeken verkoopt. De winkels worden gerund door vrijwillers en de opbrengst gaat naar goede doelen. Onze Eindhovense winkel is te vinden op Hertogstraat 2c in woon-werkpand Burgers (verlengde Vestdijk, loopafstand van de binnenstad). De boeken zijn van verschillende genres en allemaal van goede kwaliteit voor een zeer betaalbare prijs

 

CDO-logo-II
 
 
 

Stichting Cambodia-Dutch is opgericht op 6 juni 2008. Het is een Nederlandse non-profitorganisatie die samenwerkt met de Cambodia-Dutch Organization (CDO) in Cambodja. CDO ondersteunt in verschillende projecten de Cambodjaanse bevolking ter plekke. We richten ons vooral op de bevolking die op het platteland woont en die leeft beneden de armoede grens.

Hoofddoel van Stichting Cambodia-Dutch is het werven van fondsen en donateurs ten behoeve van onderwijs, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Einddoel op langere termijn is ervoor te zorgen dat de bevolking zelfredzaam wordt en niet meer helemaal afhankelijk is van hulp van buitenaf.

Verder zorgen de vrijwilligers in Nederland voor het inzamelen van hulpgoederen zoals kleding, gereedschap, speelgoed etc. Ook participeren ze bij het inzamelen van gelden d.m.v. het runnen van een winkeltje , verkoop van fair trade spullen op markten etc. Elke zaterdag is de winkel geopend van 11.00u tot 16.00u voor het inzamelen van hulpgoederen en voor de verkoop van o.a. fair trade spullen, waar we ook een gezellige koffiecorner hebben. Adres: Floralaan Oost 162 (achter op de binnenplaats/pleintje) in Eindhoven.

Elke laatste zaterdag van de maand om 12.00 uur geven we informatie aan vrijwilligers die interesse hebben om een paar weken, maanden te gaan werken in de communes in Cambodja, waar de projecten van Stichting Cambodia-Dutch plaats vinden.

 

2014_logo-cocCOC Eindhoven en regio is een belangenvereniging voor Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders.  Het COC is actief op vele terreinen.  We brengen continu problemen op het gebied van LHBT-emancipatie onder de aandacht. Het COC geeft individuele- en groepsgerichte hulp aan iedereen omtrent LHBT gerelateerde problemen. Ook organiseren we vele ontmoetingsbijeenkomsten, onder andere voor jongeren, ouderen en LHBT’s met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgen we gastlessen op scholen en geven we voorlichting aan tal van instellingen en organisaties.

 

kleurrijke stadWij zijn Stichting Kleurrijke Stad en wij zijn gevestigd in het Klokgebouw op Strijp-S. Wij organiseren culturele evenementen en ook sportevenementen met een cultureel tintje. Het is ons doel om door middel van evenementen en projecten op sport, muziek, dans of iedere andere vorm van expressie, mensen bij elkaar te brengen. We willen zo een breed publiek bereiken en hen ook aan het denken zetten. Voor ons staan niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten centraal. Wij streven naar een Eindhovense samenleving waar iedereen meedoet en van elkaars cultuur kan genieten!

Onze uitgangspunten zijn:

Betrokkenheid: We doen het voor de deelnemers, bezoekers, voor elkaar en voor de stad

Professionaliteit: We doen en geven ons beste

Authenticiteit: We doen het omdat we het echt leuk vinden

 http://www.kleurrijkestad.nl/


rechtvaardigheideneconomieWerkgroep “Rechtvaardigheid en Economie binnen de “Protestantse Gemeente Eindhoven” (PGE), welke ad hoc samenwerkt met de diaconieën van het merendeel van de Eindhovense kerken, welke verenigd zijn in IDO Eindhoven, het Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven.
 
doelstelling van de groep:
  •    Het bevorderen van genuanceerd en geïnformeerd denken en handelen in de economie.
  •    Het zo mogelijk bestrijden van misstanden
Het postadres is:
Werkgroep Rechtvaardigheid en Economie
p.a. Kees Minderhoud
Verbernestraat 13
5624 EM Eindhoven
tel 040-2444078

Vredesburo logo kleinVredesburo Eindhoven

Wij zijn een onafhankelijk informatie-en documentatiecentrum dat zich richt op de problematiek van oorlog en vrede. We bestaan al meer dan 30 jaar. We houden ons op dit moment vooral bezig met Vredeseducatie. Voor meer informatie, kijk in het menu van http://www.vredesburo.nl/ onder “Vredeseducatie”. Iedereen is welkom! U kunt contact met ons opnemenvia ons e-mailadres info@vredesburo.nl

 

foto eerlijkste kado

Wereldwinkel Eindhoven

De Wereldwinkel promoot fair trade en draagt actief bij aan eerlijke handel. Respect voor mens en milieu, een sociale werk- en leefomgeving, duurzame handelsrelaties en ondersteuning staan hierin centraal. Elk product voldoet aan eerlijke handelsvoorwaarden.

De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen.  Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met Uw aankoop helpt u hen daarbij.

Een 35 meter lange expositiewand biedt ruimte aan betrokken mensen en instellingen die hun visie laten zien op mondiale thema’s. De eerlijke producten uit de Wereldwinkel, het gebruik van bijzondere technieken en andere culturen zijn hierbij een inspiratiebron.

Hoogstraat 275 (net buiten de rondweg) 5654NA Eindhoven

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 12 u- 17 uur en op afspraak.

www.wereldwinkeleindhoven.nl

fairtrade.ehv@gmail.com

 

PROJECT HERGEBRUIK TEXTIEL.

Meer informatie hierover vindt u op www.fair-remake-design.nl.

 

EINDHOVEN~KOBANÊ

wil een brug vormen tussen twee regio’s

kobane

Kobanê is een kleine, door oorlog verwoeste stad in Noord-Syrië. Aan de grenzen van Kanton Kobanê gaat de strijd tegen ISIS nog door, maar de stad is veilig genoeg. Ca. 100.000 mensen zijn teruggekeerd en zijn op eigen kracht begonnen om tussen de puinhopen een nieuwe samenleving op te bouwen; een samenleving waar vrijheid is voor verschillende culturen en waar zorg is voor elkaar. Vooral vrouwen hebben daarin een belangrijke rol.

HÎVÎ BETEKENT HOOP

en is de naam van een school voor gehandicapte kinderen

De Vrouwenraad opende kleuterscholen voor jonge kinderen, alfabetiseringscentra voor vrouwen en renoveerde een gebouw als school voor gehandicapte kinderen.

Nu vraagt de Vrouwenraad: ‘geef ons geld voor onderwijs aan deze kinderen` en ‘vertel ons verhaal verder, opdat Kobanê niet vergeten wordt`.

Wil je meer weten, vrienden van Kobanê ontmoeten en samen met ons iets doen

voor de toekomst van kinderen in Noord-Syrië:

EINDHOVEN~KOBANÊ

Is een werkgroep van Stichting Vredesburo Eindhoven.

E-mailadres van de werkgroep: info@eindhovenkobane.nl


 

De Stichting MAYUMBU

De Stichting MAYUMBU is in august 2000 opgericht vanuit de dringende behoefte om hulp te willen bieden aan jongeren in de Democratische Republiek Kongo aan een kant en aan de andere kant, het vergemakkelijken van de integratie aan Kongolezen die hier in Nederland leven.

De Stichting MAYUMBU heeft als doel deze jongeren te ondersteunen, die om vele verschillende redenen slachtoffer zijn geworden van de langdurige oorlog in de Democratische Republiek Congo.

Het gaat dan met name om de straatkinderen en de dove, slechthorende alsook doofstomme kinderen.

De Stichting Mayumbu meent deze kinderen de hulp te kunnen bieden die nodig is, door hen na een gedegen opvang een beroepsopleiding naar keuze te laten volgen, zodat zij de kans krijgen een menswaardig bestaan op te bouwen. Dit zal uiteindelijk bijdragen tot de wederopbouw van hun samenleving. Het kind heeft de toekomst.
De Stichting MAYUMBU biedt ook een speciaal programma voor de dove, slechthorende alsook doofstomme kinderen door hen de gelegenheid te bieden de gebarentaal eigen te maken.Door het organiseren en meedoen aan evenementen waarbij de in Nederland levende Congolezen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten, brengt de Stichting Mayumbu bovendien haar steentje bij, aan de integratie van Congolezen in de Nederlandse samenleving en voor het bereiken van een vreedzame samenleving.
Voor meer informatie Kunt U altijd onze webpagina bezoeken:

http://stichtingmayumbu.jouwweb.nl/

Tel.: 06 26 93 42 60


Over ons

Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen of stichting SGV, is in juni 2011 opgericht om de problematiek van de achteruitgaande gezondheid van vrouwen en kinderen aandacht te geven en aan de sociale factoren, met name armoede, oorlog, geweld en mensenhandel die hierin een grote rol hebben, te belichten.

Dit wordt gedaan door middel van het organiseren van seminars en conferencies over het thema, het verrichten van onderzoek en het initiëren en uitvoeren van projecten.

Samenredzaamheid staat als een kern-werkprincipe bij stichting SGV

 


Stichting Work Experience Foundation

St. Work Experience Foundation streeft ernaar, het Expertise Hub/Kennis centrum te zijn voor alle mensen en organisaties, waar kennisdeling, praktijkervaring en nieuwe technologie hand in hand gaan, voor een inclusieve en duurzame ontwikkeling in een gezonde leefomgeving, waar mensen zich veilig, prettig en vrij ervaren.

De missie van de stichting is:
Het tot stand komen in verschillende landen, van innovatieve praktijkervaring plekken oftewel de “Work Experience Hubs”, waar een nieuwe generatie van deskundigen en entrepreneurs in allerlei domeinen wordt gecreëerd.


Meer informatie over onze activiteiten en/of projecten vindt U op onze website: http://www.workxp-foundation.nl/


Eindhoven Mondiaal © 2015 Ad Camp Frontier Theme